TH EN

ประกาศสถาบันนวัตกรรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการสถาบัน


ประกาศสถาบันนวัตกรรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการสถาบันฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2 ตำแหน่ง)
เพื่อปฏิบัติงานด้านประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้นิสิตและธุรกิจเริ่มต้น สังกัดสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ที่นี่.

เพิ่มข่าวโดย: saran.he วันที่/เวลา : 2021-09-07 09:41:43