TH EN

ประกาศสถาบันนวัตกรรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการสถาบัน


ประกาศสถาบันนวัตกรรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการสถาบันฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 ตำแหน่ง)
เพื่อปฏิบัติงานบ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (1 ตำแหน่ง)
เพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี งบประมาณ การบัญชีทั่วไป

การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ที่นี่.

เพิ่มข่าวโดย: saran.he วันที่/เวลา : 2021-09-07 09:45:33