TH EN

ประกาศเรื่องมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันฯ


ประกาศเรื่องมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันฯ
สังกัด สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ที่นี่.

เพิ่มข่าวโดย: saran.he วันที่/เวลา : 2021-09-15 10:24:00