TH EN

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสายบริการ ของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ที่นี่.

เพิ่มข่าวโดย: charunee.ma วันที่/เวลา : 2022-07-18 16:38:52