(NEW) ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จำนวน 1 อัตรา)


ประกาศสถาบันนวัตกรรมฯ เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบัน ตำแหน้ง นักวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)

การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ที่นี่.

เพิ่มข่าวโดย: charunee.ma วันที่/เวลา : 2023-11-17 09:25:27