สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Green Office (เหรียญเงิน) โครงการสำนักงานสีเขียว Green office - 2023-03-28 11:51:00 saran.he
  “UPITI” จัดกิจกรรมอบรมการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก - 2022-07-19 09:56:00 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) อบรมสำนักงานสีเขียว “แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)" - 2022-03-31 09:47:00 saran.he
  “UPITI” จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี การป้องกันและระงับอัคคีภัย - 2022-06-30 09:54:00 saran.he
  UPITI จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เรื่องการทำแบบประเมินตนเองโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2022 - 2022-02-08 09:53:00 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) อบรมรณรงค์การคัดแยกขยะ - 2022-03-21 09:44:00 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) จัดกิจกรรมอบรมสำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE - 2021-03-31 09:40:00 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) ผนึกกำลังจัดกิจกรรม 5 ส.+ 2 ส. มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE - 2021-03-08 09:37:00 saran.he