สถาบันนวัตกรรมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสถาบันนวัตกรรมฯ เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบัน ตำแหน้ง นักวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)

saran.he

(์NEW) ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

charunee.ma

ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

charunee.ma

ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ

charunee.ma

Content Gallery

ภาพกิจกรรม/โครงการ

ทั้งหมด
บริหาร
บริการวิชาการ
ผลิตบัณฑิต
ออกบูธประชาสัมพันธ์
  • สถาบันนวัตกรรมฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
  • สถาบันนวัตกรรมฯ อบรม“แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา
  • สถาบันนวัตกรรมฯจัดการประชุมบุคลากรและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566
  • ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025
  • มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 10
  • สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนเที่ยวงานฤดูหนาว สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา
  • UPITI จัดประชุมความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 กับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์
  • สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีประชุมพัฒนาความร่วมมือกับ University of the Philippines Visayas
Recommend entrepreneurs

แนะนำสถานประกอบการ

รู้จักสถานประกอบการและสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาให้มากขึ้น คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการใหม่กับเรา