สถาบันนวัตกรรมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Content Gallery

ภาพกิจกรรม/โครงการ

ทั้งหมด
บริหาร
บริการวิชาการ
ผลิตบัณฑิต
ออกบูธประชาสัมพันธ์
  • ทีม MAHAMEK ม.พะเยา คว้าตั๋วเข้าสู่การแข่งขัน (Research to Market : R2M 2023)
  • ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ไร่องุ่นชาวฟ้า จำกัด ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้โครงการ TED Youth Startup
  • ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ออลริชเชส จำกัด ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้โครงการ TED Youth Startup
  • UPITI เตรียมพร้อมขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม บ้านแสนสุข ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
  • สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี ดร.ศุลีพร คำชมภู ในโอกาสที่ผลงานได้หนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • UPITI นำทัพนิสิต ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม R2M Bootcamp ภาคเหนือ ณ จ.พิษณุโลก
  • คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน)
  • คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน)
Recommend entrepreneurs

แนะนำสถานประกอบการ

รู้จักสถานประกอบการและสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาให้มากขึ้น คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการใหม่กับเรา