สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  มาตรการลดการเกิดขยะตามหลัก 3Rs สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - 2022-01-04 12:00:00 saran.he
  มาตรการดำเนินการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - 2022-01-04 16:06:00 saran.he
  มาตรการใช้อุปกรณ์สำนักงานและหมึกพิมพ์ - 2022-01-04 16:05:00 saran.he
  มาตรการประหยัดกระดาษ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - 2022-01-04 12:00:00 saran.he
  มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - 2022-01-04 12:00:00 saran.he
  มาตรการประหยัดไฟฟ้า สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - 2022-01-04 12:00:00 saran.he
  มาตรการประหยัดน้ำ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - 2022-01-04 15:57:00 saran.he