สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) อบรมรณรงค์การคัดแยกขยะวันที่ 21 มีนาคม 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “รณรงค์การคัดแยกขยะ” เพื่อทำความเข้าใจและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่/เวลา : 2022-03-21 09:44:00