สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) อบรมสำนักงานสีเขียว “แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)"วันที่ 30-31  มีนาคม 2565 ผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมได้เข้าร่วมอบรมสำนักงานสีเขียว  “แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)"

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่/เวลา : 2022-03-31 09:47:00