เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2565 (รอบ 1)


"เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจฯ ประจำปี 2565" รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสนใจและอยากพัฒนาธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ช่องทางการสมัคร
1) สมัครออนไลน์ทาง shorturl.at/foyDI
2) สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

สอบถามรรายละเอียดเพิ่มเติม : งานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สถาบันนวตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร. 054-466666 ต่อ 3711-3714 หรือโทร 093-1373612

การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ที่นี่.

เพิ่มข่าวโดย: saran.he วันที่/เวลา : 2021-11-01 13:43:17