บริการ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยพะเยา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequatm, eaque ipsa quae ab illo invent aliquam quaerat voluptatem.

PR1การบ่มเพาะธุรกิจ(Business Incubation)

การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequatm, eaque ipsa quae ab illom quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

PR2การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์

The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world’s problems

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequatm, eaque ipsa quae ab illom quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

PR3สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world’s problems

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequatm, eaque ipsa quae ab illom quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

PR4ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม

The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world’s problems

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequatm, eaque ipsa quae ab illom quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

PR5หน่วยTLO

The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world’s problems