คำสั่งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ 0073/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินโครงการสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมฯ


การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ที่นี่.

เพิ่มข่าวโดย: charunee.ma วันที่/เวลา : 2023-09-20 12:02:54