ประกาศ(ร่าง) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ที่นี่.

เพิ่มข่าวโดย: ananya.mo วันที่/เวลา : 2020-10-28 16:22:55