ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา


การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ที่นี่.

เพิ่มข่าวโดย: ananya.mo วันที่/เวลา : 2020-11-06 14:13:27