TH EN

UPITI ร่วมพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสถาปนา ครบ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยาวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ พร้อมด้วยผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 1 ทศวรรษ การเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ณ ลานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-07-17 16:57:45