นักวิจัย ม.พะเยา อบรมครูน่าน ในหัวข้อ การฝึกวิเคราะห์ชุดข้อมูล เพื่อการนำเสนองานด้านวิชาการเเละหัวข้อทั่วไปวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2563 ณ โรงเเรมน่านกรีนเลค จ.น่าน คณะนักวิจัยโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา ภายใต้สังกัดสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกวิเคราะห์ชุดข้อมูล ให้กับครูเเละบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนในโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนองานด้านวิชาการเเละหัวข้อทั่วไป โดยทีมวิทยากร ผศ.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช, อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์, ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากรเเละ นายธนปริญ สำเริง นักวิจัยในโครงการฯ โดยมีเนื้อหาตั้งเเต่หลักการคิด เหตุผลเเนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลถึงการนำเสนอชุดข้อมูลเพื่องานวิจัยรวมถึงงานวิชาการด้านอื่น ๆ

ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้มอบหมายคุณไพรพรรณ ชาตะโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-07-22 15:02:45