TH EN

UPITI ร่วมกับ NIA จัดงาน Workshop ในโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) จัดงานประกวดวีดีทัศน์ภาพแห่งอนาคตภายใต้ธีม Images of Futures : FUTURELAND ภาคเหนือ โดยมีทีมผู้สมัครกว่า 40 ทีม เข้าร่วมเพื่อรับไอเดียและแนวคิดใหม่ ๆ ที่จะช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์การออกแบบภาพแห่งอนาคต อาทิ "Inspiration Innovation Foresight” โดย คุณชัยวัฒน์ จันธิมา ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์พะเยา “Content is the King” โดย คุณฐปกร ทวีศรี 1 ในทีม Creative รายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง และ“กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานสร้างสรรค์” โดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ พร้อมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการ (Proposal)

 

#IFI #ImagesOfFutures #CreativeContest2020 #NIACC2020 #niacc_northern2020 

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-07-22 15:11:16