TH EN

“UPITI” ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2020
ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2020 จำนวน 5 ทีม ได้แก่

            1.ทีม Pet Happy : แอพพลิเคชั่นให้บริการอาบน้ำตัดขน และทำความสะอาดที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงแบบ Delivery

            2.ทีม Hello World : ระบบการจัดการขนส่งสินค้า (Logistics) ภาคการเกษตร

            3.ทีม Wayplus+ : เป็นนวัตกรรมที่จัดอยู่ในภาคการบริการ เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์รูปแบบใหม่

            4.ทีม Evoligence : เป็นแอพที่ช่วยป้องกันและพัฒนาทักษะทางด้าน Executive Functions

            5.ทีม Super-Cool : สารสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นสำหรับสัตว์ปีก (อาหารเสริม)

ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ ทีมละ 25,000 บาท เป็นจำนวนรวม 125,000 บาท จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

 

#UPSTARTUP #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2020-07-23 16:36:42