TH EN

(UPITI) ม.พะเยา ร่วมกับ (NIA) จัดประกวดหนังสั้นมุมมองอนาคตภาคเหนือ "FUTURE LAND" ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) จัดงานประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures ในพื้นที่ภาคเหนือ รอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โดยเป็นการแข่งขันกันระหว่าง 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงาน โดยการตัดสินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้มากด้วยความสามารถ ประกอบด้วย 1. คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว (ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนบทภาพยนตร์ และ ผู้ควบคุมการสร้าง) 2. คุณบัณฑิต ทองดี (ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนบทภาพยนตร์ และ ผู้ควบคุมการสร้าง) 3. คุณธนิกจตุรพักตรารักษ์(ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโปรดักชั่นเฮ้าส์ รับผลิตสื่อโฆษณาภาพยนตร์) 4. คุณพิมพ์ชนก เกสพานิช (ผู้จัดการโครงการ NIA Creative Contest 2020 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)) 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล (ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา)

 

โดยผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศตกเป็นของ

ทีม Happyending Studio

เจ้าของผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เสบียงบุญ”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีม แมรี่ซูและรีนิท

เจ้าของผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง “พิพิธภัณฑ์วันพรุ่งนี้”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ทีม SD PRODUCTION

เจ้าของผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง “The Winner ใครชนะ”

 

และรางวัลชมเชยร่วมอีก 7 ทีมได้แก่

1.ทีม เหนือเมฆ

เจ้าของผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ผลิตภัณฑ์อากาศ ดี๊ดี ตราสูดปรื๊ด”

2.ทีม UP Dai

เจ้าของผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง “Next Station”

3.ทีม Lendkong

เจ้าของผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ทรัพยากร (ดับ) โลก”

4.ทีม จิปาถะ

เจ้าของผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เลือน”

5.ทีม ต๊ะต่อนยอน

เจ้าของผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง “In The Forest”

6.ทีม ก๋วยสลาก

เจ้าของผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง “Change”

7.ทีม สามเกลอ

เจ้าของผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง “พริบตา” 

 

โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้นำเสนอแนวคิดด้านมุมมองอนาคตของพื้นที่ภาคเหนือ และแนวคิดในการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชุมชน ต่อไป

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2020-08-23 10:51:28