TH EN

“UPITI” ร่วมนำเสนอผลงาน ภายในงาน Lanna expo 2020 จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมบูธนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ตามแนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” ในงาน Lanna expo 2020 จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ: กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม วันที่/เวลา : 2020-10-03 09:30:04