TH EN

“UPITI” จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการติดต่อธุรกิจเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล” โดยวิทยากร ดร.อัจฉรี พิพัทธกุศลกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีผู้ประกอบการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเป็นจำนวนมาก

โดย กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล” ซึ่งบุคลิกภาพที่ดีเริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ไปจนถึงการพัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสาร การแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ การฝึกทักษะการเข้าสังคมอย่างมืออาชีพ (Social Etiquette) ซึ่งทักษะเหล่านี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการติดต่อหรือเจรจาทางธุรกิจ

ภาพ: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2020-11-18 14:17:43