TH EN

“UPITI” จัดอบรมหลักสูตร “Creative Slide Presentation”สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดการอบรม และให้คำปรึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก ในหลักสูตร “Creative Slide Presentation” ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์เบญจ์ ไทยอาภรณ์ วิทยากรด้านการนำเสนอ และการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ และผู้ช่วยวิทยากร คุณรุ่งนภา ไทยอาภร เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LA206 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยการจัดการอบรม และให้คำปรึกษาในครั้งนี้ ได้มีการฝึกสอนที่หลากหลาย อาทิเช่น การหาแรงบันดาลใจและแหล่งที่มาของการออกแบบสไลด์ Slide Example ,Source of design inspiration ,การพัฒนารูปแบบของ Visual Slide Presentation (Developing theme) , เทคนิคการค้นหาภาพประกอบ pictograms และicon ประกอบภาพที่น่าสนใจ ,การสร้างกราฟ และเทคนิคเพื่อทําให้กราฟดูน่าสนใจ ,การจัดระเบียบสไลด์ที่มีตัวหนังสือจํานวนมาก และอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการ อาจารย์ นิสิตผู้เข้าร่วม ได้นำไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความน่าสนใจในการนำเสนอผลงานได้อย่างดีอีกด้วย

ภาพ: นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วันที่/เวลา : 2020-11-27 09:24:34