TH EN

สถาบันนวัตกรรมฯ ประชุมร่วมกับ กองกิจการนิสิต เตรียมบูรณาการการทำงานด้านการพัฒนานิสิตผู้ประกอบการ   วันที่ 29 มกราคม 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.พะเยา นำโดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา หัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมประชุมหารือการบูรณาการการทำงานด้านการพัฒนานิสิตผู้ประกอบ กับ กองกิจการนิสิต ม.พะเยา นำโดย นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมเจ้าหน้าที่งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ

   โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการพูดคุยหารือถึงแนวทางการบูรณาการการทำงานของทั้ง 2 หน่วยงาน ในด้านการสนับสนุน และส่งเสริม ให้เกิดธุรกิจใหม่ที่อาศัยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้งด้านงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม อีกทั้งด้านการสร้างความตระหนัก และส่งเสริมทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับนิสิตในการเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ประกอบการ ในการประกอบธุรกิจจริงต่อไปในอนาคต

ภาพ: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2021-01-29 14:56:26