TH EN

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.พะเยา ลงพื้นที่เตรียมบ่มเพาะผู้ประกอบการด้วย วทน.     เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 ฝ่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการโครงการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 5 รายได้แก่ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิงสำราญ 2.วิสาหกิจชุมชนเนเจอรัลเฮิร์บ 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวสมบัติ ฮันนี่ บี 4.สถานประกอบการบาธไทม์ 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด 4 เฮง จำกัด โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเยี่ยมชมสถานประกอบการ พร้อมชี้แจงรายละเอียดในการสนับสนุนผู้ประกอบการ ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ทดสอบ มาตรฐานสถานที่ผลิต และการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการเก็บข้อมูลความต้องการด้านต่างๆของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งต่อโครงการภายใต้สถาบันนวัตกรรมฯ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2021-06-28 14:54:02