อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.พะเยา ร่วมกับคลัสเตอร์น่านอโกร ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จ.น่านเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคลัสเตอร์น่านอโกร ส่งมอบผลงานการออกแบบชุดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วง ภายใต้โครงการการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดน่าน บรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง กรณีมะม่วงล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้แก่มะม่วง ส่งเสริมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้ท้องถิ่นต่อไปในอน

ภาพ: เพจ นู่นนี่น่าน และ สนง พาณิชย์น่าน ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2021-06-28 16:17:23