มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup)เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเป็น 1 ใน 34 (TED Fellow) จากทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี โดยมีผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และสนับสนุนสถาบันการศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ โดยเน้นกลุ่มนิสิตตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก บัณฑิตที่จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ต้องการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการหรือขอรับบริการต่างๆจากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการได้ที่ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โทร 054-466 666 ต่อ 3712

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2021-11-03 11:00:04