TH EN

UPITI ให้การต้อนรับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่ด้านการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้การต้อนรับ ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund และคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดพะเยาและเชียงราย เพื่อติดตามผลสำเร็จการพัฒนาผู้ประกอบการ ที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วย โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) โดย นายธนพัฒน์ แพ่งเกสร ธุรกิจสกัดเก่ง ผู้พัฒนาชุดสกัดดีเอ็นเอที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องปั่นเหวี่ยง ณ พื้นที่การเรียนรู้ด้านการออกแบบ พัฒนานวัตกรรม และสร้างผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ UPSPACE อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา และโครงการเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 2) นายศุขมิตร ทีฆะเสนีย์ บริษัท ไอซีเอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ผู้พัฒนาเครื่องประเมินสภาพน้ำอัตโนมัติ ณ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โดยผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย ได้รับการสนับสนุน และประสานงาน โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) มหาวิทยาลัยพะเยา

     สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการหรือขอรับบริการต่างๆจากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการได้ที่ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โทร 054-466 666 ต่อ 3712

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-03-15 15:01:15