“UPITI” ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups)     เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม และวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงพื้นที่พูดคุยหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “คอมบูชา จากใบมะขามเปรี้ยว” โดยมี ผศ.ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ และคุณทนงศักดิ์ เจริญพรธนวัฒน์ ประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรในโครงการปฏิรูปที่ดินพื้นที่เอกชนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผู้ประกอบการโครงการการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups) ในความดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-04-04 13:55:36