โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ภายใต้สังกัดสถาบันนวัตกรรม ม.พะเยา จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ     โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา จัดให้มีกิจกรรมเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการฐานวิจัยโครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญาและการแข่งขันพัฒนาโครงงานฐานวิจัยเพื่อต่อยอดเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ ณ น่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี ดร.สุมล นิลรัตนนิศากร(หัวหน้าโครงการวิจัยคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม), นายธนปริญ สำเริง บุคลากรคณะศิลปศาสตร์-นักวิจัย และ คณะทำงาน น่านเพาะพันธุ์ปัญญา ได้จัดกิจกรรมเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการฐานวิจัยโครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญาและการแข่งขันพัฒนาโครงงานฐานวิจัยเพื่อต่อยอดเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ กิจกรรมดังกล่าว โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานฐานวิจัยให้แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน ๓๐ โรงเรียน ในจังหวัดน่านให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้และ โครงงานวิทยาศาสตร์ RBL (research-based learningที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือสถาบันนวัตกรรม ม.มหิดล นำโดย ผศ.ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม  ผศ.ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์และ ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมการวิพากย์ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและนวัตกรรม รวมถึง social engagement ทั้งนี้ทางโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา จัดให้มีกิจกรรมเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการฐานวิจัยโครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญาและการแข่งขันพัฒนาโครงงานฐานวิจัยเพื่อต่อยอดเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ ขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดออนไลน์ด้วย

     โดยโครงการได้จัดงานตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองด้วยการตรวจ ATK ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน ทุกวัน

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-06-06 17:09:58