TH EN

“UPITI” ร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเชียงราย     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเชียงราย โดยถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการน้ำและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จำนวน 144 แห่งร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการบริหารจัดการน้ำและจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดเชียงราย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

#UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-09-01 14:31:31