TH EN

“UPITI” จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการแปรรูปผลไม้ด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการแปรรูปผลไม้ด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ ภายใต้โครงโครงการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรม (Brain Power Skill Up) ให้กับผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 18-19 และ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ UP space สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ฝึกทักษะภาคปฏิบัติการ ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา

#UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-09-01 14:32:31