คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน)มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA นำคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน) โครงการ "นวัตกรรมผงสีธรรมชาติของกลุ่มแม่อิงชิโบริและทุ่งมอกโมเดล" โดยมี หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะทำงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการครั้งนี้ ณ กลุ่มผ้ามัดย้อม “แม่อิงชิโบริ” ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ วันที่/เวลา : 2023-11-09 16:14:58