UPITI นำทัพนิสิต ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม R2M Bootcamp ภาคเหนือ ณ จ.พิษณุโลก     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทัพนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม R2M Bootcamp ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 11 ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ในระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เจ้าภาพ) เพื่อติวเข้มด้าน Business&BMC ให้กับทั้ง 21 ทีม/7 มหาวิทยาลัย สำหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขัน R2M ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ในระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 66 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่กำลังจะถึงนี้

ภาพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวศิริลักษณ์ มังคละ วันที่/เวลา : 2023-11-14 09:29:51