สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี ดร.ศุลีพร คำชมภู ในโอกาสที่ผลงานได้หนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ในโอกาสที่ผลงาน “หนังสือรวบรวมคลิปอาร์ตและเทมเพลต สำเร็จรูปจังหวัดพะเยา (Phayao Clipart & Template)” ได้หนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UPITI #UniversityofPhayaoSciencePark #อุทยานวิทยาศาสตร์ #TechnologyLicensingOffice #TLO #ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาพ: นายศรัณย์ เหมะ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวนันธิการ ประสิทธิคร วันที่/เวลา : 2023-11-14 13:26:00