บริษัทภาเบญ ฟู้ดส์ จำกัดผลิตและจำหน่ายพริกแกงสูตรต้นตำหรับจากเชียงราย โดยเริ่มจากตลาดภายในพื้นที่ จนสามารถขยายตลาดสู่โซนภาคเหนือตอนบน โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ พริกแกงข้าวซอย พริกแกงน้ำเงี้ยว น้ำพริกหนุ่มพร้อมทาน น้ำพริกหนุ่มอบแห้ง (พร้อมทาน) พริกแกงฮังเล พริกแกงอ่อม น้ำพริกเผา พริกแกงเผ็ด พริกแกงเขียวหวาน พริกลาบ และพริกแกงต่างๆ กว่า 20 รายการ โดยเน้นที่คุณภาพการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีในด้านกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งผู้ประกอบการต้องการจะ spin-off เป็น premium brand เพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศจึงได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ และมีความต้องการบ่มเพาะธุรกิจ และบ่มเพาะเทคโนโลยีจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย