ร้านบ้านแม่ยุพินร้านบ้านแม่ยุพิน เริ่มดำเนินกิจการ 5 พฤศจิกายน 2555 โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตรา ฟันฟิน “FUN FIN” โดยกิจการจะเน้นการนำลูกเดือยสดมาแปรรูปให้ได้รสชาติที่ลงตัวและคงคุณค่าทางอาหารให้มากที่สุด เนื่องจากลูกเดือยมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วย กรดอะมิโน วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 1. ลูกเดือยหุงสุกเร็ว เนื่องจากลูกเดือยจะใช้ระยะเวลาในการหุงที่นานหลายชั่วโมง และสิ้นเปลืองค่าแก๊ส จึงได้ทำผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าในยุคปัจจุบันคือการทำลูกเดือยหุงสุกเร็ว ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 10-15 นาที และสามารถสร้างมูลค่าให้กับลูกเดือยได้ถึง 50% 2. ลูกเดือยอบกรอบ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวลูกเดือยอบกรอบปรุงรส มีทั้งหมด 6 รสชาติ ทานง่ายมีประโยชน์ต่อสุขภาพ