สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน อัพเดทโดย
   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - danupan.si
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - charunee.ma
   ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ - danupan.si
   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 - danupan.si
   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 - danupan.si
   แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2566-ครุภัณฑ์งบแผ่นดิน - danupan.si
   แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2566 - danupan.si
   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ - danupan.si
   ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ - danupan.si
   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส4 - danupan.si
   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส3 - danupan.si
   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส2 - danupan.si
   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส1 - danupan.si
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 – ประจำเดือนมกราคม 2566 - charunee.ma
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 – ประจำเดือนธันวาคม 2565 - charunee.ma
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 – ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 - charunee.ma
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 – ประจำเดือนตุลาคม 2565 - charunee.ma
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 – ประจำเดือนกันยายน 2565 - danupan.si
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 – ประจำเดือนสิงหาคม 2565 - danupan.si
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 – ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 - danupan.si