สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน อัพเดทโดย
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 – ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 - danupan.si
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 – ประจำเดือนเมษายน 2565 - danupan.si
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ครุภัณฑ์ งบแผ่นดิน) - danupan.si
   แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (เงินรายได้สถาบันนวัตกรรมฯ) - ananya.mo
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 – ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 - saran.he
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 – ประจำเดือนมกราคม 2565 - saran.he
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 – ประจำเดือนธันวาคม 2564 - saran.he
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 – ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 - saran.he
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 – ประจำเดือนตุลาคม 2564 - saran.he
   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ananya.mo
   แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) - ananya.mo
   รายการวัสดุสำนักงานคงเหลือ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล ณ วันที่ 22/12/2564 - saran.he
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) - ananya.mo
   แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินรายได้สถาบันนวัตกรรมฯ) - ananya.mo
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - ananya.mo
   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ananya.mo
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ananya.mo
   ประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ananya.mo
   ราคากลางจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมย่อยการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก "เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ (e-bidding) - ananya.mo
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2) - ananya.mo