สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน อัพเดทโดย
  สถาบันนวัตกรรมฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ อบรม“แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯจัดการประชุมบุคลากรและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 - saran.he
  ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 - saran.he
  มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 10 - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนเที่ยวงานฤดูหนาว สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา - saran.he
  UPITI จัดประชุมความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 กับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์ - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีประชุมพัฒนาความร่วมมือกับ University of the Philippines Visayas - saran.he
  ผอ.สถาบันนวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็น Plenary Speaker ในงาน 2nd National Conference Agri-Aqua Technololgy Business Incubation ณ เมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์ - saran.he
  โครงการ Phayao LOCAL Designer คว้ารางวัล Creative Design Awards 2022 - saran.he
  ทีม BEE PLUS ม.พะเยา เตรียมลุยสนาม (Research to Market) ระดับประเทศ - saran.he
  ม.พะเยา พร้อมขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส่งเสริมอาชีพและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา - saran.he
  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค - saran.he
  ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม R2M Boot Camp ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) - saran.he