สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน อัพเดทโดย
  ทีม MAHAMEK ม.พะเยา คว้าตั๋วเข้าสู่การแข่งขัน (Research to Market : R2M 2023) - saran.he
  ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ไร่องุ่นชาวฟ้า จำกัด ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้โครงการ TED Youth Startup - saran.he
  ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ออลริชเชส จำกัด ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้โครงการ TED Youth Startup - saran.he
  UPITI เตรียมพร้อมขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม บ้านแสนสุข ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี ดร.ศุลีพร คำชมภู ในโอกาสที่ผลงานได้หนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา - saran.he
  UPITI นำทัพนิสิต ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม R2M Bootcamp ภาคเหนือ ณ จ.พิษณุโลก - saran.he
  คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน) - saran.he
  คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน) - saran.he
  คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน) - saran.he
  คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน) - saran.he
  คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน) - saran.he
  คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน) - saran.he
  คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน) - saran.he
  คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน) - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน Thai-BISPA Day 2023 - saran.he