TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) ร่วมกับกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงานความสำเร็จ ภายในงาน Regional Research Expo 2020 ครั้งที่ 8 - 2020-04-03 11:13:46 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ UPITI จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ - 2020-04-03 11:06:44 saran.he
  UPITI ต้อนรับคณะ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและนวัตกรรมสังคม - 2020-04-03 11:02:11 saran.he
  ม.พะเยา เตรียมจับมือ วว. พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอุตสาหกรรมอาหารจากพืชอัตลักษณ์เมืองพะเยา - 2020-04-03 10:57:50 saran.he
  ม.พะเยา จับมือ NIA ผลักดันนวัตกรรมสังคมภาคเหนือ - 2020-04-03 10:55:37 saran.he
  เปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 9 - 2020-04-03 10:51:49 saran.he
  มหาวิทยาลัยพะเยา MOU กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์ - 2020-04-03 10:49:15 saran.he
  UPITI โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เสริมสร้างจิตปัญญาทางการศึกษา เเละ Passion for Presentation ให้แก่คณะครูจากโรงเรียน จ.พะเยา เเละ จ.น่าน กว่า 20 โรงเรียน - 2020-04-03 10:47:02 saran.he
   “UPITI ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และบริษัทพยัคฆ์ขนส่ง จำกัด จังหวัดเชียงราย พัฒนาระบบจัดการแผนกซ่อมบำรุงรถเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ - 2020-04-03 10:39:13 saran.he
   “UPITI” ร่วมกับ “NIA” จัดกิจกรรมการประชุมประกาศทุนหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (Social Innovation Driving Unit : SID) - 2020-04-03 10:36:07 saran.he
  “UPITI” ร่วมงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ปี 2563 - 2020-04-03 10:32:59 saran.he
   “UPITI ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนากระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดาชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมีสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์สำหรับผู้มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ของ บริษัท ชีววิถี เฮิร์บ จำกัด จังหวัดน่าน - 2020-04-03 10:30:24 saran.he
  “UPITI” จัดกิจกรรมการสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นสูงที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ธาตุ - 2020-04-03 10:27:04 saran.he
  “UPITI” ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตถั่วลิสงต้มอบแห้งให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดซินกวงน่าน - 2020-04-03 10:19:37 saran.he