TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  สถาบันนวัตกรรมฯ ประชุมร่วมกับ กองกิจการนิสิต เตรียมบูรณาการการทำงานด้านการพัฒนานิสิตผู้ประกอบการ - 2021-01-29 14:56:26 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ บูรณาการผู้เชี่ยวชาญ 3 คณะ ดันผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาระบบ R&D สู่การเป็น Innovation Driven Enterprise - 2021-01-29 10:50:31 saran.he
  สถาบันนวัตกรรม ม.พะเยา ร่วมประชุมและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือร่วมกับ สอว. และเครือข่าย NSP - 2021-01-26 10:30:33 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมถวายพานพุ่มน้อมสำนึกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 - 2021-01-19 15:44:11 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการเขียนหนังสือราชการเพิ่มศักยภาพกับบุคลากร - 2021-01-19 14:28:34 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จ.พะเยา เตรียมความพร้อมการส่งเสริมการตลาดและการจับคู่ธุรกิจฯ - 2021-01-19 13:55:37 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ประชุมร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม จ.พะเยา เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพในพื้นที่จังหวัดพะเยา - 2021-01-14 11:44:28 saran.he
  ม.พะเยา ประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยาเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอเมืองพะเยาเป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO - 2021-01-07 14:44:18 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้วิจัยจากศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยในโครงการ MAD : OECD-GLP - 2021-01-06 14:03:12 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในโอกาสหารือการขับเคลื่อนพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้และการสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่น - 2021-01-05 15:27:53 saran.he
  “ฟ้ามุ่ยบาน” ภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2020 - 2020-12-30 12:04:18 saran.he
  ม.พะเยา จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร - 2020-12-30 11:42:14 saran.he
  ศูนย์วัฒนธรรมล้านนา (ไต) สืบสาน “ฝ้าย” พืช ท้องถิ่น ของภาคเหนือ - 2020-12-30 10:37:02 saran.he
  (NIA) ร่วมกับ (UPITI) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม - 2020-12-04 17:00:34 saran.he
  “UPITI” จัดอบรมหลักสูตร “Creative Slide Presentation” - 2020-11-27 09:24:34 saran.he