สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน อัพเดทโดย
  UPITI ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา - saran.he
  มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) - saran.he
  คณะผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย โอกาสที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ "ระดับศาสตราจารย์" - saran.he
  UP SPACE คว้ารางวัลระดับ Silver การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา - saran.he
  3 ทีม ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมลุย R2M ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) - saran.he
  อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.พะเยา ร่วมกับคลัสเตอร์น่านอโกร ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จ.น่าน - saran.he
  UPITI ร่วมกับ NIA บูรณาการนักวิจัยหลายคณะมองภาพอนาคตการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน - saran.he
  อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.พะเยา ลงพื้นที่เตรียมบ่มเพาะผู้ประกอบการด้วย วทน. - saran.he
  ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ 10 ทีม ตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา ในการแข่งขัน Startup Thailand League 2021 ระดับภาคเหนือ - saran.he
  “UPITI”คัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้แผนการดำเนินงาน โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2564 - saran.he
  วิจัยอย่างไรให้จดทรัพย์สินทางปัญญาได้ และขายจริง - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) จัดกิจกรรมอบรมสำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE - saran.he
  Phayao Learnning City ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จ.บึงกาฬ - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 2) - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 2) - saran.he