TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ที่ปรึกษา รมว. อว. พร้อมด้วย อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยาหารือต่อยอดความร่วมมือ U2T - 2022-09-22 15:29:20 saran.he
  UP INNOVATION DESIGN CENTER คว้ารางวัลระดับ Silver การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 - 2022-09-21 16:09:47 saran.he
  อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยาแสดงความยินดีกับอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาในโอกาสย้ายสำนักงานมาที่ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี - 2022-09-21 16:03:02 saran.he
  อธิการบดี ม.พะเยา เปิดกิจกรรมประลองปัญญา Eduthon โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา - 2022-09-14 14:03:07 saran.he
  UPITI จัดกิจกรรม UP R2M Boot Camp ครั้งที่ 10 - 2022-09-08 14:46:55 saran.he
  “UPITI” จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการแปรรูปผลไม้ด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ - 2022-09-01 14:32:31 saran.he
  “UPITI” ร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเชียงราย - 2022-09-01 14:31:31 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน - 2022-08-24 13:44:51 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยภาษาฯ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ - 2022-07-30 16:42:48 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 - 2022-07-30 16:30:52 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีติวเข้มทีมงาน U2T ระยะที่ 2 ทำ Workshop Business Model และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของตำบล - 2022-07-12 15:34:04 saran.he
  “UPITI” จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี การป้องกันและระงับอัคคีภัย - 2022-07-07 10:09:55 saran.he
  "โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ฯ - 2022-06-17 12:50:06 saran.he
  “UPITI” เข้าร่วมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค (RSI) ภาคเหนือ - 2022-06-17 12:40:15 saran.he
  โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ภายใต้สังกัดสถาบันนวัตกรรม ม.พะเยา จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ - 2022-06-06 17:09:58 saran.he