TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  “UPITI” ส่งผู้ประกอบการลุยสนาม "SIBB Global Connect" - 2020-07-22 15:05:45 saran.he
  นักวิจัย ม.พะเยา อบรมครูน่าน ในหัวข้อ การฝึกวิเคราะห์ชุดข้อมูล เพื่อการนำเสนองานด้านวิชาการเเละหัวข้อทั่วไป - 2020-07-22 15:02:45 saran.he
  “UPITI” ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-07-22 14:55:39 saran.he
  UPITI ร่วมพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสถาปนา ครบ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-07-17 16:57:45 saran.he
  UPITI ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-07-17 09:22:12 saran.he
  ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย UPITI ขับเคลื่อน “เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก” - 2020-07-16 16:44:32 saran.he
  “NIA ผนึกกำลัง UPITI ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมภาคเหนือ 15 โครงการ” - 2020-07-05 16:29:02 saran.he
  “UPITI วางแผนบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดง” - 2020-07-03 16:39:22 saran.he
  ม.พะเยา ร่วมกับ NIA จัดประกวดหนังสั้นมุมมองอนาคตภาคเหนือ "FUTURE LAND" - 2020-07-03 16:33:06 saran.he
  “UPITI จับมือคณะเกษตรฯ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการ” - 2020-07-03 16:28:06 saran.he
  มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้เครื่องมือวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่น "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน" - 2020-07-03 16:25:29 saran.he
  UPITI NEWS ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563 - 2020-06-30 11:35:18 saran.he
   “UPITI ติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูยูไรซ์มิลค์ จ.ลำปาง” - 2020-06-25 14:18:42 saran.he
  นักวิจัยสังกัดสถาบันนวัตกรรม ม.พะเยา อบรมครูในจังหวัด น่าน เเละ พะเยา ในการเขียนบทความทางวิชาการเบื้องต้น - 2020-06-25 14:15:09 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับกลุ่ม Smart Farmer เกษตรกร ต.บ้านเหล่า ค้นหาไอเดียสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร - 2020-06-22 13:14:17 saran.he